ARCHITEKTONICKO-HISTORICKÝ VÝSKUM - HraMoKaPlus

Obnova priestorov barokového kaštieľa na Hrade v Modrom Kameni pre tradíciu slovenského hračkárstva
a bábkarstva v remeselných dielňach, výroba a predaj regionálnych produktovSK | EN
Prejsť na obsah
ARCHITEKTONICKO-HISTORICKÝ VÝSKUM
Architektonicko-historický výskum zdokumentoval nasledovné časti stavby:
  • Nové situácie odkryté v priestoroch suterénu a 1. NP severného krídla.
       Podarilo sa odkryť nálezy svedčiace o postupnom vývoji tejto časti kaštieľa
  • Vonkajšiu fasádu po jej odkrytí od novodobých cementových omietok
  • Priestor pivnice odkrytý v prejazde

Celkovo výskum zistil výrazne zložitejší vývoj stavby oproti doterajším poznatkom. Podľa predpokladov identifikoval zvyšky renesančného opevnenia. Novým poznatkom je postupný vývoj severného krídla kaštieľa v priebehu 1. polovice 18. storočia.


Modrý Kameň, severné krídlo 2022 1. NP

Modrý Kameň, severné krídlo 2022 fasáda

Situácia v strednej miestnosti suterénu (0.08). Po plošnom odkrytí omietok na severnej strane strednej miestnosti suterénu sa nepodarilo potvrdiť existenciu predpokladaného okna v severnej stene. Severnú stenu suterénu v tomto mieste tvorí plné murivo renesančnej hradby. Z uvedeného dôvodu nie je možné predpokladané okno obnoviť
Návrat na obsah