. . . REMESLÁ OŽÍVAJÚ (Máj 2023) - HraMoKaPlus

Obnova priestorov barokového kaštieľa na Hrade v Modrom Kameni pre tradíciu slovenského hračkárstva
a bábkarstva v remeselných dielňach, výroba a predaj regionálnych produktovSK | EN
Prejsť na obsah
MÁJ 2023 REMESLÁ OŽÍVAJÚ
V spolupráci s Centrom poradenstva a prevencie Veľký Krtíš a Regionálnym centrom kariéry Veľký Krtíš vnikla výnimočná akcia s názvom „Remeslá ožívajú“. Na hrade sa stretli siedmaci zo základných škôl Veľkokrtíšskeho okresu. Partnermi podujatia kariérneho poradenstva bola Spojená škola Modrý Kameň, Stredná odborná škola Želovce a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš. Cieľom podujatia bolo zvýšiť motiváciu pre štúdium na stredných školách nášho okresu pútavým a zážitkovým spôsobom. Tieto stredné školy ponúkajú zaujímavé študijné a učebné odbory zamerané aj na remeslá, o ktoré je ale v poslednej dobe nižší záujme. Na hrade si mohli 24. mája 2023 žiaci vyskúšať prácu murára, stolára, krajčíra, kuchára, cukrára, záhradníka, včelára, chovateľa, elektrotechnika či elektrikára.

Návrat na obsah