TRADIČNÁ DREVENÁ HRAČKA NA SLOVENSKU - HraMoKaPlus

Prejsť na obsah
TRADIČNÁ DREVENÁ HRAČKA NA SLOVENSKU

Stretnutie odborníkov z oblasti výchovy a vzdelávania, pracovníkov s deťmi a mládežou. Seminár (1 deň) bude venovaný renesancii drevenej hračky, jej vplyvu na rozvoj kreativity, predstavivosti, intelektuálnych, emocionálnych a spoločenských schopností. Hračka má  podnecovať k zvedavosti, rozvíjať technické myslenie, logickí zmýšľanie a podporovať motorické schopnosti detí od útleho veku. Hračka ako dôležitý prostriedok výchovy detí, podpora vzťahu k tradíciám, pôvodným prírodným materiálom (drevo, textil, drôt,..). Toto budú odborné témy, ktoré budú obsahovou stretnutia odborníkov. Seminár bude plniť významnú vzdelávaciu úlohu a zároveň bude prezentáciou tradičných hračiek zo zbierok Múzea ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV). Výstava bude umiestnená v obnovených priestoroch prízemia severného krídla a v renesančnej sále východného krídla. Cieľovou skupinou bude odborná verejnosť – pedagógovia z materských škôl, základných škôl, dizajnéri, pracovníci múzeí, psychológovia, terapeuti, súčasní umeleckí rezbári, ale aj výrobcovia drevených hračiek a predajcovia hračiek. Cieľovou skupinou výstavy bude široká verejnosť, návštevníci múzea s hlavným dôrazom na detského návštevníka.
                                       
POĎAKOVANIE

Projekt HraMoKaPlus – Obnova priestorov barokového krídla kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slovenského hračkárstva a bábkarstva v remeselných dielňach, výrobu a predaj regionálnych produktov získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 807 390 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 142 481 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.  Cieľom projektu je zlepšiť stav kultúrneho dedičstva.
© Slavo Haľama 2021
Návrat na obsah