MÚZEUM - HraMoKaPlus

Prejsť na obsah


SNM - MÚZEUM BÁBKARSKÝCH KULTÚR A HRAČIEK

Je špecializované pracovisko SNM s jedinečným zameraním na  bábkarské kultúry (bábkové divadlo ako dramatický  umelecký odbor) a hračky. Je jediným múzeom na Slovensku s touto špecializáciou zbierkotvornej, uchovávacej a prezentačnej činnosti. Sídli v historickom  objekte hradu Modrý Kameň (1258), v budove renesančno-barokového kaštieľa z 18. storočia, ktoré je súčasťou hradného areálu. Historické prostredie hradného  areálu so záhradou a parkom sv. Anny s bezprostrednou blízkosťou ďalších historických pamiatok ako napr. Kalvária z 18. storočia a chráneného náleziska Modrokamenská lesostep poskytujú možnosti celej škály kultúrnych, vzdelávacích i rekreačno-športových aktivít pre všetky skupiny návštevníkov.
Zameranie múzea určuje cieľové skupiny návštevníkov – deti, mládež, rodiny, ale aj vekovú kategóriu seniorov. Prostredníctvom dlhodobého projektu škola v  múzeu na úseku múzejníckej pedagogiky a systematickej spolupráce s VŠMU – Katedrou bábkarskej tvorby, bábkovými divadlami, odbornými teatrológmi, výtvarníkmi, spolupracuje so vzdelávacími, pedagogicko-výchovnými  a sociálnymi inštitúciami. Ponúka a poskytuje im špeciálne programy – vzdelávacie, zábavné, športové, tvorivé, ktoré realizuje vo svojich priestoroch – v expozíciách, stálych tvorivých dielňach, v hračkárskej herni, v prírodno-historickom areáli hradu Modrý Kameň.
                                       
POĎAKOVANIE

Projekt HraMoKaPlus – Obnova priestorov barokového krídla kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slovenského hračkárstva a bábkarstva v remeselných dielňach, výrobu a predaj regionálnych produktov získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 807 390 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 142 481 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.  Cieľom projektu je zlepšiť stav kultúrneho dedičstva.
© Slavo Haľama 2021
Návrat na obsah