HraMoKaPlus

Obnova priestorov barokového kaštieľa na Hrade v Modrom Kameni pre tradíciu slovenského hračkárstva
a bábkarstva v remeselných dielňach, výroba a predaj regionálnych produktovSK | EN
Prejsť na obsah

„SPOLOČNÝM ÚSILÍM K ZELENEJ, KONKURENCIESCHOPNEJ A INKLUZÍVNEJ EURÓPE“  
Názov projektu korešponduje s projektom HraMoKa – Obnova barokových siení na hrade Modrý Kameň pre bábkové divadlo, regionálnu históriu a tvorivé dielne detí a mládeže, ktorý bol úspešne realizovaný v období 2015 – 2017 z Grantov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu SR.
Boli obnovené neprístupné priestory východného krídla barokového kaštieľa, jeho fasády a vonkajšie okná a dvere. Ciele projektu sa podarilo naplniť v plnom rozsahu. Súčasný projekt HraMoKaPlus bude ďalšou pridanou hodnotou v obnove národnej kultúrnej pamiatky, ktorá je vôbec prvou v jej novodobej histórii. Preto je podpora Grantov EHP v programe Kultúra neoceniteľná.
Cieľom projektu je obnova kultúrneho dedičstva – severného krídla barokového kaštieľa, aby bolo možné poskytnúť návštevníkom v súčasnosti nevyužitý priestor a ponúknuť aktivity a služby v historickom interiéri aj pre miestnu komunitu. Severné krídlo kaštieľa získa pôvodný vzhľad a nové kreatívne, oddychové a reprezentatívne priestory. Výtvarná tvorba bábkového divadla a remeselná výroba Kyjatickej drevenej hračky bude cieľom vychovávať mladých bábkarov a rezbárov, prezentovať ich význam a proces výroby návštevníkom všetkých vekových kategórií, najmä pre deti a mládež. Súčasťou projektu je otvorenie cukrárne „Castanea“. Ponúkne tradičné regionálne cukrovinky vyrobené z gaštanov z hradnej a mestskej gaštanice. Bude slúžiť aj ako kultúrny priestor so spoločenským zázemím na rôzne účely a aktivity, napríklad na besedy, koncerty, stretnutia, prednášky, vernisáže výstav, predaj umeleckých diel a verejné čítanie kníh.
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE
Názov projektu: Projekt HraMoKaPlus – Obnova priestorov barokového krídla kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slovenského hračkárstva a bábkarstva v remeselných dielňach, výrobu a predaj regionálnych produktov

Príjímateľ: Slovenské národné múzeum

Správca programu: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Názov programovej oblasti: „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
Celkové oprávnené výdavky                           999 864 €
Príspevok z grantov EHP                                  807 390 €
Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu       142 481 €
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov            49 993 €
Plánované trvanie projektu: do 30. 4. 2024
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O GRANTOCH EHP
Granty EHP predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a spoločenských rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.
Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Ako donori postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Granty EHP na obdobie 2014 – 2021 dosahujú 1,55 miliardy eur.
Prioritami tohto obdobia sú:
#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Granty EHP sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom podľa ich HDP.
Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý je určený pre členské štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než 90% priemeru EÚ.
Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk.
Pomôžte nám preskúmať povedomie o grantoch EHP a Nórska na Slovensku. Dotazník Vám zaberie len niekoľko minút a je verejne dostupný na tomto linku:
https://forms.gle/Sz33LdSidy5aWKy39. Ďakujeme, že ste s nami.

Návrat na obsah