KYJATICKÁ HRAČKA – HISTÓRIA - HraMoKaPlus

Obnova priestorov barokového kaštieľa na Hrade v Modrom Kameni pre tradíciu slovenského hračkárstva
a bábkarstva v remeselných dielňach, výroba a predaj regionálnych produktovSK | EN
Prejsť na obsah
KYJATICKÁ HRAČKA HISTÓRIA, TRADÍCIA
Cieľom aktivity je prezentácia kultúrneho dedičstva – tradičnej slovenskej ľudovej Kyjatickej kultúry v podobe originálnej hračky v rámci workshopov. Kyjatické hračky  boli a sú prejavom tradičnej remeselnej zručnosti tvorcov. Ich jedinečnosť spočíva v charakteristickom kyjatickom dekóre, ornamentmi s geometricko - rastlinnými námetmi.  V období po ukončení druhej svetovej vojny sa výroba drevených hračiek stala sporadickou pre zostávajúcich starých majstrov. Jedným z posledných výrobcov bol majster Rudolf Stehlík z Veľkých Teriakoviec, ktorý zachoval tradičné vzory typickej kyjatickej hračky, ktorú vlastnoručne vyrábal. Pán Stehlík reprezentoval tento vzácny typický artefakt slovenskej ľudovej kultúry po celom Slovensku a s veľkým úspechom aj v zahraničí. Jeho nasledovníkom je ľudový rezbár  Ladislav Hedvigi, ktorý v rámci úvodného workshopu predvedie ukážky rezby a zdobenia Kyjatickej hračky. Počas celodenného workshopu bude o Kyjatickej hračke rozprávať etnológ, historik a muzeológ, bude prezentovaná kompletná kolekcia hračiek múzea Modrý Kameň. Teoretické i praktické poznatky poskytnú súčasní nositelia tradície. Zároveň prebehne krst knihy „Kyjatické hračky Rudolfa Stehlíka“. Kyjatickú tradíciu chceme rozvíjať aj nadväzujúcimi vzdelávacími workshopmi, ktoré budú určené pre širokú verejnosť. Návštevníci sa oboznámia so základnou technológiou výroby konkrétnych typizovaných hračiek. A samozrejme si vyskúšajú ako si pripraviť základné časti hračky, ako sa realizuje farebná úprava hračky, ako sa spájajú jednotlivé komponenty a naučia sa záverečnú výzdobu - Kijatický dekor. Workshopy (2-dňové) plánujeme pravidelne organizovať v štvrťročných intervaloch. Budú určené pre širokú verejnosť, ale vzhľadom na náročnosť prevedenia a potrebnú manuálnu zručnosť budú primárne určené hlavne pre mládež, dospelých jednotlivcov, prípade rodiny so staršími deťmi. Pre najmenšie deti budeme mať pripravené tematické pracovné listy s danou problematikou. Rezbár Ľ. Hedvigi bude využívať priestor novo vytvorenej remeselnej dielne, ktorá bude kompletne vybavená strojmi i potrebným materiálom na všetky spomínané aktivity.   
TRADIČNÁ KYJATICKÁ HRAČKA
Medzi prvkami zapísanými v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska figuruje aj tradičná kyjatická hračka. O propagáciu takmer zabudnutej výroby kyjatických hračiek pôvodným postupom sa zaslúžil majster ľudovej umeleckej výroby za rok 2022 Ladislav Hedvigi. Svojou tvorbou sa snaží nadviazať najmä na dielo majstra Rudolfa Stehlíka z Veľkých Teriakoviec, ktorého hračky sa nachádzajú aj v zbierkach nášho múzea. Ladislav Hedvigi sa začal výrobe kyjatických hračiek venovať v roku 2012 a kladie dôraz na zachovanie 150 rokov starých technologických postupov. Na výrobu hračiek používa doskový materiál z dubového dreva, na ktorý si hračku navrhne pomocou šablón. Tie následne vypíli, povrch opracuje a potrie vodným moridlom najčastejšie hnedej, modrej a červenej farby. Hračky sú následne vyzdobené kružbovou rezbou a linkorezom – to sú postupy, ktoré používali starí majstri z Kyjatíc. Ornament do zafarbenej plochy sa zhotovuje špeciálnym kružidlom, ktoré ako sám hovorí: “...si každý majster vyrobí sám, v obchode sa kúpiť nedá.” 20. októbra 2022 si to vyskúšali žiaci zo Základnej umeleckej školy v Modrom Kameni v rámci úvodného workshopu pod vedením Ladislava Hedvigiho a zoznámili sa so základnou technológiou výroby kyjatickej hračky.
Workshop bol realizovaný v rámci grantového projektu HraMoKaPlus – Obnova priestorov barokového krídla kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slovenského hračkárstva a bábkarstva v remeselných dielňach, výrobu a predaj regionálnych produktov financovaného z Grantov EHP na Slovensku. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu SR.


Návrat na obsah