☺ 2023 JÚN – 1. PARTNERSKÝ WORKSHOP - HraMoKaPlus

Obnova priestorov barokového kaštieľa na Hrade v Modrom Kameni pre tradíciu slovenského hračkárstva
a bábkarstva v remeselných dielňach, výroba a predaj regionálnych produktovSK | EN
Prejsť na obsah
MÁJ 2023 1. PARTNERSKÝ WORKSHOP
Partneri z Kulturproduksjoner z Nórska a VŠMU – Katedra bábkarskej tvorby Divadelnej fakulty z Bratislavy sa po prvýkrát stretli v stredu 7. júna 2023. Po zoznámení a prehliadke expozícií spoločne pracovali na príprave technických návrhov jednoduchých komponentov a častí bábok typických pre Nórsko a Slovensko v priestoroch novovytvorených remeselných dielní. Všetky navrhnuté komponenty budú následne vyrábané výtvarníkmi a návštevníkom múzea bude umožnené využívať tieto elementy na tvorivú prípravu svojich ručne vyrábaných bábok. Zapojením pedagógov, umelcov a študentov z oboch krajín do kreatívneho procesu sme vytvorili dobrú platformu na pokračovanie vzájomnej spolupráce. Počas troch dní bola vytvorená aj základná idea a scénografia spoločného vystúpenia, ktorého nácvik bude obsahovou náplňou 2. pripravovaného workshopu. Snaženie partnerov bude spoločne prezentované bábkarským vystúpením v rámci záverečnej konferencie projektu HraMoKaPlus.


Návrat na obsah